środa, 23 czerwca 2010

Warner Bros spiracił antypiracką 'technologię'?

Warner Bros został pozwany przez niemiecką firmę, która twierdzi, że WB używa ich technologi antypirackiej do zabezpieczania filmów. Chodzi o patent mówiący o oznaczaniu każdej kopi filmu która trafia do kina, tak by można było rozpoznać z którego kina film wypłyną w świat (każde kino ma inne oznaczenie). Taki znacznik musi być mało zauważalny dla widzów, nie ulegać zatarciu w czasie pakowania do AVI (konwersja stratna DVIX, XVID i x264).

Zabawne jest, że firma która stawia na własność 'niematerialną' (bo wartością intelektualną to chyba filmów WB nazwać niemożna) została pozwana za naruszenie jej. Z patentami na oprogramowanie mają problemy wszystkie wielkie firmy IBM, Apple i Microsoft. Zwykle je wykupują od mniejszych firemek. Patenty dają przewagę większym firmom i chyba tylko dlatego one je tolerują. Ostatnio Apple stwierdził, że nie jest możliwym napisanie kodeka filmów który nie naruszałby ich patentów! Wniosek jest taki, że muszą patentować oczywistości, a nie konkretne rozwiązania. Rozwiązaniem problemu jest rezygnacja z patentów na oprogramowanie.

Są trole patentowe które patentują wszystko co się da, łącznie z oczywistościami. Same z tego nie korzystają, tylko czekają aż jakaś inna firma użyje to i wtedy ją pozywają. Można zacząć patentować wszystkie rozwiązania z powieści sci-fi, teraz niemożna tego wykorzystać ale za jakiś czas technika pójdzie do przodu i będzie można zacząć pobierać tantiemy. Na takiej zasadzie to działa. Prawdopodobnie takim trolem patentowym jest firma pozywająca WB, czyli Medien Patent Verwaltung przynajmniej nazwa wskazuje, że od początku mieli zamiar działać w biznesie patentowym i nie robić nic więcej. Na szczęście patenty na oprogramowanie w Europie nie działają więc MPV może na razie sobie tylko pokrzyczeć. Chyba, że sąd uzna to za rozwiązanie techniczne.

Z ciekawostek należy dodać, że MPV pomyliła się w oświadczeniu i podała, że został naruszony jej patent 7,187,633, o tytule Motion Picture and Anti-Piracy Coding. Okazało sie, że patent z tą nazwą należy do Warner Bros. Natomiast patent MPV ma tytuł Marking of a Data Medium Material for Information Intended for Reproduction i nosi podany numer. Błąd ten wyszperał i opublikował Eriq Gardner.

Źródła:


Patent Warner Bros z google tłumacza (Jeśli chcesz zaproponuj lepsze tłumaczenie):

Jak dla mnie patent ten nie zawiera nic odkrywczego i niepowinien być przyznany. Być może nie rozumiem go. Oto on tłumaczony przez google tłumacza. (jeśli chcesz zaproponuj lepsze tłumaczenie):

Twierdzimy że:

1. Metoda jednoznacznie identyfikujący egzemplarz filmowego usuwane na media obejmuje następujące etapy:

Wybierając mnogość scen filmowych, każdy powiedział mnogość scen filmów składający się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;

określenie pluralizmu w ramach każdej z sekwencji powiedział mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu klatek;

selektywnego oznaczania co najmniej jednego ze wspomnianych sekwencji z wielości każdą scenę ze znakiem wspólnie określić jednoznacznie określić wzór oznakowania;

zaznaczania drugiego mnogość scen filmowych, każdy z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmów składający się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;
określenie wielości powiedział sekwencji w obrębie każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu powiedział ramki oraz
selektywnego oznaczania co najmniej jednego ze wspomnianych mnogość sekwencji z każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen sceny powtórzyć powiedział jednoznacznie określić wzór oznakowania.

2. Sposób według zastrzeżenia 1 krok dalej obejmujący powiedział wyboru sceny filmowej, tak aby były oddzielone od siebie przez sekcję bufora wspomnianych filmów.

3. Sposób według zastrzeżenia 1 w którym wspomniany etap selekcji powiedział pluralizm sceny filmowej obejmuje ponadto selektywnie identyfikacji części powiedział filmów, które zawierają stosunkowo mało ruchu.

4. Sposób według zastrzeżenia 1 w którym wspomniany etap selekcji powiedział pluralizm sceny filmowej obejmuje ponadto selektywnie identyfikacji części powiedział filmów, które mają co najmniej jeden z cech barwy i oświetlenia w celu zwiększenia widoczności wspomnianego znaku.

5. Sposób według zastrzeżenia 1 selektywnie w którym wspomniany etap oznakowania CE składa się z wielości kolejnych ramek, w każdym powiedział sekwencji, które zostały zaznaczone.

6. Sposób według zastrzeżenia 1 w którym wspomniany selektywnie CE krok dalej oznakowanie składa się z co najmniej jedną klatkę sekwencji w obrębie każdego powiedział, że został oznaczony.

7. Sposób według zastrzeżenia 6 w którym wspomniany etap obejmuje selektywnie oznakowania CE trzy kolejne klatki w każdej sekwencji powiedział, że został oznaczony.

8. Sposób według zastrzeżenia 6 krok dalej obejmujący powiedział wyboru co najmniej jednego oznaczone ramki zawierają pierwszą klatkę znajdujących się w każdej sekwencji, które zostały zaznaczone.

9. Sposób według zastrzeżenia 6 w którym wspomniany CE krok dalej obejmuje zmianę powiedział, że media tak powiedział znak jest widoczny, gdy obrazek powiązany z powiedział ramce, jest wyświetlana.

10. Sposób według zastrzeżenia 9 dalszych obejmujący etap tworzenia wspomnianego znaku w konstelacji punktów.

11. Metoda według zastrzeżenia 10 dalszych obejmujący etap przypisanie jednoznacznie zidentyfikować konstelacji punktów dla każdego z wielości miejsc produkcji.

12. Metoda według zastrzeżenia 10 dalszych obejmujący etap tworzenia każdego z punktów mówi się, że profil odpowiadający wcześniej kształt.

13. Sposób według zastrzeżenia 9 dalszych obejmujący etap wyboru koloru wspomnianego znaku w celu zwiększenia przeciwieństwie obrazek powiązany z ramką.

14. Sposób według zastrzeżenia 1 krok dalej obejmujący powiedział wyboru filmów do trzech powiedział scen, z których każdy podzielony na dwadzieścia osiem powiedział sekwencji, a każdy kolejny powiedział, zawierające 12 wspomnianego ramek.

15. Sposób według zastrzeżenia 1 krok dalej obejmujący powiedział wyboru mediów do drukowania film.

16. Metoda według zastrzeżenia 15, w którym powiedział CE krokiem jest fizycznie składa się z dalszego tworzenia wspomnianego znaku na co najmniej jedną klatkę.

17. Sposób według zastrzeżenia 1 krok dalej obejmujący wyboru powiedział medium cyfrowego nośnika.

18. Metoda według zastrzeżenia 17 w którym wspomniany etap jest dodatkowo oznaczenie składa się zmiany cyfrowych danych na nośniku cyfrowym powiedział.

19. Metoda według zastrzeżenia 18 w którym wspomniany etap modyfikacji jest zaznaczona powoduje wspomnianego znaku do stawienia się w ciągu co najmniej jednego obrazu, które są wyświetlane podczas odtwarzania filmów z powiedział powiedział nośniku cyfrowym.

20. Sposób według zastrzeżenia 1 przy czym każdej ze wspomnianych sekwencji odpowiada numer i powiedział selektywnie CE krok dalej obejmujący odpowiednie oznakowanie tych wspomnianych sekwencji w każdej ze wspomnianych scen tak, że połączenie z numerami sekwencji, które są oznaczone odpowiadają film numer identyfikacyjny przypisany do wydruku na kopii.

21. Sposób według zastrzeżenia 1 krok dalej obejmujący różnego powiedział CE wzorem dla każdej kopii produkcji filmowej więc powiedział, że nie ma dwóch egzemplarzach powiedział filmów mają ten sam wzór oznakowania.

22. Bezpieczeństwa ruchu kodowane zdjęcie usunięte na media w składzie:

mnogość scen filmowych, każdy powiedział mnogość scen filmów składający się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;

mnogość sekwencji zdefiniowanych w każdej ze wspomnianych mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu klatek;

drugi mnogość scen filmowych, każdy z wyżej wymienionego drugiego pluralizm sceny filmowe zawierające zidentyfikowania część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;

wielości powiedział sekwencji w obrębie każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu powiedział ramki oraz
przy czym co najmniej jeden ze wspomnianych sekwencji z wielości każdej ze wspomnianych pluralizm sceny filmowej zawiera znak, powiedział oznaczone sekwencji wspólnie określenia jednoznacznie określić wzór oznakowania i co najmniej jeden ze wspomnianych mnogość sekwencji z każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen jest oznaczone powtórzyć powiedział jednoznacznie określić wzór oznakowania.

23. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym każdy ze wspomnianych filmów sceny są oddzielone od siebie części bufora wspomnianych filmów.

24. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany pluralizm sceny filmowej składa się z fragmentów filmów powiedział, że to stosunkowo mało ruchu.

25. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany pluralizm sceny filmowej ma co najmniej jednego gęstości, oświetlenie i właściwości barwy wybranych w celu zwiększenia widoczności wspomnianego znaku.

26. Bezpieczeństwa filmów zakodowanych zgodnie twierdzą, w którym każdy z 22 sekwencji powiedział, że jest zaznaczone zawiera mnogość kolejnych oznaczone ramki.

27. Bezpieczeństwa filmów zakodowanych zgodnie twierdzą, w którym każdy z 22 sekwencji powiedział, że jest oznaczony składa się z co najmniej jednego zaznaczone ramką.

28. Bezpieczeństwa filmów zakodowanych zgodnie twierdzą, w którym każdy z 22 sekwencji powiedział, że jest oznaczony składa się z trzech kolejnych ramek, które zostały zaznaczone.

29. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 27 w którym wspomniany przynajmniej jeden oznaczone ramka zawiera co najmniej pierwszą klatkę sekwencji występujących w powiedział, że został oznaczony.

30. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 27 w którym wspomniany oznaczone ramki zawiera powiedział Mark nałożony na obrazek powiązany z co najmniej jedną powiedział tak, że rama powiedział znak jest widoczny, gdy powiedział wyświetlania obrazu.

31. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 30 w którym wspomniany znak konstelacji punktów.

32. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 31 w którym wspomniany konstelacji punktów związane jest wyłącznie z jednym z wielości miejsc produkcji.

33. Bezpieczeństwa filmów zakodowanych zgodnie twierdzą, w którym każdy z 31 punktów do wspomnianego ma profil odpowiadający wcześniej kształt.

34. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 30, w którym do wspomnianego znaku kolor kontrastuje z obrazem wiąże się z ramki w celu ułatwienia późniejszego wykrycia.

35. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany obraz ruchu zawiera co najmniej trzech wspomnianych scen, z których każda podzielona na co najmniej dziesięć wspomnianych sekwencji, a każdy kolejny powiedział, zawierające co najmniej osiem powiedział ramek.

36. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany jest druk media film.

37. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 36 w którym wspomniany znak towarowy składa się na obraz usuwane powiedział kopii filmowej.

38. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany medium jest cyfrowym nośniku.

39. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 38 w którym wspomniany cyfrowych danych na nośniku cyfrowym powiedział zmienia się produkować powiedział CE.

40. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 39 w którym wspomniany danych cyfrowych jest zmodyfikowane do zadawania powiedział CE do stawienia się w ciągu co najmniej jednego obrazu, które są wyświetlane podczas odtwarzania filmów z powiedział powiedział nośniku cyfrowym.

41. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym każdy ze wspomnianych sekwencji odpowiada liczbę i kombinację numerów sekwencji, które są oznaczone odpowiada wydrukować film numer identyfikacyjny przypisany do konkretnej kopii produkcji wspomnianych filmów.

42. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 22 w którym wspomniany wzór oznakowania na każdej kopii powiedział filmów jest inny dla każdego egzemplarza produkcji wspomnianych filmów.

43. Aparatura do jednoznacznej identyfikacji kopii filmów usuwane na media w składzie:

Oznacza wyboru mnogość scen filmowych, każdy powiedział pluralizm sceny filmowe zawierające zidentyfikowania część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;

środki dla określania pluralizmu w ramach każdej z sekwencji powiedział mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu klatek;

środki selektywnie CE co najmniej jeden ze wspomnianych sekwencji z wielości każdą scenę wspólnie określić jednoznacznie określić wzór oznakowania;

Oznacza wyboru sekund mnogość scen filmowych, każdy z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmów składający się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;
środki dla określania wielości powiedział sekwencji w obrębie każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu powiedział ramki oraz
środki selektywnie CE co najmniej jeden ze wspomnianych mnogość sekwencji z każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen powtórzyć powiedział jednoznacznie określić wzór.

44. Aparatura do jednoznacznej identyfikacji kopii filmów usuwane na media w składzie:

oznacza reagują na dane wprowadzone przez użytkownika identyfikacji mnogość scen filmowych, dla określenia wielości sekwencji w każdej ze wspomnianych mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu klatek, a

środki selektywnie CE co najmniej jeden ze wspomnianych sekwencji z wielości każdą scenę wspólnie określić jednoznacznie określić wzór oznakowania;

oznacza reagują na dane wprowadzone przez użytkownika identyfikacji drugi mnogość scen filmowych, każdy z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmów składający się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmowego;

środki dla określania wielości powiedział sekwencji w obrębie każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen filmowych, każdy składający się z sekwencji powiedział pluralizmu powiedział ramki oraz
selektywnego oznaczania co najmniej jednego ze wspomnianych mnogość sekwencji z każdego z wyżej wymienionego drugiego mnogość scen powtórzyć powiedział jednoznacznie określić wzór oznakowania;
przy czym każdej ze wspomnianych pluralizm sceny filmowej składa się zidentyfikować część powiedział filmowego różni się od wszystkich innych części powiedział filmów.

45. Urządzenia według zastrzeżenia 44 w którym wspomniany środek selektywnego oznaczania znakami trzy kolejne klatki w każdej sekwencji powiedział, że został oznaczony.

46. Urządzenia według zastrzeżenia 44 w którym wspomniany środek selektywnego oznaczania znakami co najmniej jedną klatkę w każdej ze wspomnianych sekwencji, które są oznaczone.

47. Urządzenia według zastrzeżenia 46 w którym wspomniany przynajmniej jedną klatkę sekwencji w każdym powiedział pierwsza klatka zawiera znajdujące się w każdym powiedział kolejności.

48. Urządzenia według zastrzeżenia 46 w którym wspomniany środek selektywnie CE zmienia powiedział media spowodować znak przyłączenia się do każdego powiedział ramki, które zostały oznaczone w sposób, że wspomniany znak towarowy jest widoczny, gdy powiedział wyświetlania obrazu.

. 49. Bezpieczeństwa filmów zakodowanych w składzie:

nagrywanie filmów składa się z wielości ramki, z których każda zawiera co najmniej część z nich to obrazki związane ze wspomnianym filmie, co najmniej jeden ze wspomnianych wcześniej ramki filmów określenia punktu odniesienia w stosunku do których mnogość innych ramek można jednoznacznie zidentyfikowane oraz

co najmniej jeden ze wspomnianych ramki zawierające znak, powiedział pozycji co najmniej jeden oznaczone ramki w stosunku do wspomnianego punktu odniesienia jednoznacznie identyfikujący dany egzemplarz powiedział produkcji filmowej;

gdzie wielość powiedział oznaczone ramki wspólnie określić jednoznacznie określić wzór oznakowania.

50. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 49 którym każdy powiedział oznaczone ramki jest częścią serii kolejno oznaczonych ramek.

51. Zabezpieczenie kodem filmowego według zastrzeżenia 50, gdzie nie są między 09:58 oznaczone ramek w każdym powiedział serii.

52. Metody dla bezpieczeństwa kodowania filmów w składzie:

przechowywania na media nagrania filmowego składa się z wielości ramki, z których każda zawiera co najmniej część z nich to obrazki związane powiedział filmowego oraz

selektywnie CE wielości powiedział ramki o określonego stanowiska w stosunku do co najmniej jednego punktu odniesienia ustalonego w ramach powiedział filmowego, z uprzednio znak, powiedział stanowiska powiedział pluralizmu oznaczone ramki wspólnie jednoznacznie identyfikujący dany egzemplarz produkcji wspomnianych filmów.

53. Metoda według zastrzeżenia 52 dalszych obejmujący każdy etap tworzenia powiedział ramki oznaczone jako część serii kolejno oznaczonych ramek.

54. Metoda według zastrzeżenia 53 dalszych obejmujący etap formowania od dwóch do dziesięciu w każdej ramki oznaczone powiedział serii.

55. Aparatu bezpieczeństwa kodowania filmów w składzie:

do przechowywania środków na media nagrywania filmów składa się z wielości ramki, z których każda zawiera co najmniej część z nich to obrazki związane ze wspomnianym filmie, i

środki selektywnie CE wielości powiedział ramki o określonego stanowiska w stosunku do co najmniej jednego punktu odniesienia ustalonego w ramach powiedział filmowego, z uprzednio znak, powiedział stanowiska powiedział pluralizmu oznaczone ramki wspólnie jednoznacznie identyfikujący egzemplarz powiedział produkcji filmowej .


piątek, 11 czerwca 2010

WTC i sygnały sejsmiczne (nie kosmiczne)

W sieci pojawiło się nowe opracowanie wydarzenia zawalenia WTC. Jego autorem jest doktor André Rousseau (doktor doktorowi nie równy i raczej niemożna go przyrównać do dr Pająka). Widać, że duch poszukiwania prawdy nie ginie i czas nie studzi entuzjazmu. Opracowanie powstało oryginalnie po francusku, zostało przetłumaczone na angielski, a z tego języka na polski przez blogera PRACowniA. Dzięki jego(jej?) pracy każdy może się zapoznać z tematem. Mam nadziej, że przez podwójne tłumaczenie sens się nie zagubił.

W skrócie: André Rousseau analizował wyniki z tradycyjnych sejsmografów. Doszedł do wniosku, że coś z rozchodzeniem się fal nie jest tak jak być powinno i według niego wynika, że były dodatkowe wybuch (prawdopodobnie wywołane przez ładunki wybuchowe celowo tam podłożone). Zapewne dałoby się tak dane zanalizować, że wyniknie z tego wywoływanie fal sejsmicznych przez UFO. Niestety mamy zbyt małą wiedzę na temat wywoływania fal sejsmicznych przez UFO, ale wiedza się wciąż poszerza poprzez analizowanie trzęsień ziemi przez nie wywołanych. Bo któż inny mógłby wywoływać kataklizmy jak nie UFO? Żydo-cykliści?

Z teorią, że to UFO było główną przyczyna zawalenia WTC wyszedł dawno temu Jan Pająk. Stwierdził on że UFO było w stanie niewidzialnym, przeniknęło do środka wieżowca i zaczęło go odparowywać zamieniając powietrze w wysokotemperaturową plazmę. Ta teoria ma przewagę z uwagi na niewidzialność ufa, większe ilości ładunków byłoby trudno wnieść bez czapki niewidki. Eksplozji tych też nie zaobserwowano. Na zdjęciach przedstawionych przez Pająk widać też tunel podziemny wytworzony przez UFO w zgliszczach WTC. Pewnie w czasie jego drążenia powstały fale sejsmiczne. Oczywiście istnieje też racjonalne wyjaśnienie, że 'tunel' powstał w wyniku zawalenia się podziemnych parkingów. Zapraszam do samodzielnego ocenienia zdjęcia na stronie Doktora.

Istnieje też trzecia teoria spiskowa, jest tak nieprawdopodobna, że miałem jej nie omawiać. Tylko naukowa rzetelność mnie do tego zmusiła. Mówi ona o tym że za sprawą stoą spiskujące Araby, które niepostrzeżenie dla reszty świata, w całkowitej konspiracji, zaplanowały atak terrorystyczny, opanowały pilotaż samolotów, oraz policzyły kąt uderzenia tak by budynki się zawaliły. Wersja ta jest zwana wersją oficjalną ponieważ ma poparcie rządu USA. Oczywiście, niemożna wykluczyć konspiracji na taką skalę.

Więcej na temat WTC można znaleźć na Wikipedii pod hasłem Teorie spiskowe o zamachach z 11 września 2001. Wikipedia twoje źródło wiarygodnych informacji!